مرکز سواد رسانه ای استان تهران

برگزاری دوره های آموزشی مجازی و حضوری

تولید محتوای آموزشی

تامین اساتید سواد فضای مجازی

دوره های آموزشی مجازی و حضوری

مرکز سواد رسانه رسادید با مجموعه ای از اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه رسانه، به خصوص سواد رسانه و فضای مجازی به منظور ارتقا سطح دانش رسانه ای مخاطبان خودش در سال 1396 آغاز به کار کرد.
برگزاری دوره ها و کلاس ها، تامین اساتید سواد فضای مجازی برای همایش ها و برنامه های نهادها، دستگاه ها و مجموعه های متقاضی و تولید محتوای آموزشی رسانه ای بخشی از فعالیت های مرکز رسادید می باشد.

تامین اساتید مورد نیاز دوره های سواد فضای مجازی

در صورتی که برای کلاس ها و دوره هایی که مرتبط با موضوعات حوزه سواد رسانه و فضای مجازی برگزار می کنید درخواست تامین مربی دارید از این قسمت اقدام کنید.

اخبار مرکـز
بـلاگ