مرکز سواد رسانه ای استان تهران

برگزاری دوره های آموزشی مجازی و حضوری

تولید محتوای آموزشی

تامین اساتید سواد فضای مجازی

دوره های آموزشی مجازی و حضوری

مرکز سواد رسانه رسادید با مجموعه ای از اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه رسانه، به خصوص سواد رسانه و فضای مجازی به منظور ارتقا سطح دانش رسانه ای مخاطبان خودش در سال 1396 آغاز به کار کرد.
برگزاری دوره ها و کلاس ها، تامین اساتید سواد فضای مجازی برای همایش ها و برنامه های نهادها، دستگاه ها و مجموعه های متقاضی و تولید محتوای آموزشی رسانه ای بخشی از فعالیت های مرکز رسادید می باشد.

این بخش بزودی تکمیل می شود!

این بخش بزودی تکمیل می شود!

تامین اساتید مورد نیاز دوره های سواد فضای مجازی

در صورتی که برای کلاس ها و دوره هایی که مرتبط با موضوعات حوزه سواد رسانه و فضای مجازی برگزار می کنید درخواست تامین مربی دارید از این قسمت اقدام کنید.

اخبار مرکـز
بـلاگ