۱۳۹۹/۰۷/۰۵

آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی

آسیب های سرگرمی در دنیای مجازی در کمین همه است.

در مجموع گفتگوهای اینترنتی عرصه جدیدی را برای گذران فراغت طیف رو به افزایشی از جوانان
و شکل گیری حوزه فرهنگ های مختلف با زمینه ها و علائق متنوع فراهم ساخته است “.

سرگرمی های مجازی علاقه جوانان به مشارکت اجتماعی و فعالیت های مدنی را با انگیزه های مختلف تحت الشعاع قرار می دهد و ممکن است بر مهارت های اجتماعی آنان در تدارک فراغت های گروهی و تفریحات و بازی های غیرمجازی تاثیر منفی بگذارد. و ممکن است بر مهارت های اجتماعی آنان در تدارک فراغت های گروهی و تفریحات و بازی های غیرمجازی تاثیر منفی بگذارد.


همچنین مجاورت طولانی با فضای مجازی  می تواند به فرهنگ پذیری یک طرفه و تاثیرپذیری افراطی از هنجارها و ارزشها در عرصه های مختلف ارتباطی و اجتماعی انجامیده و با تقویت جهان وطنی تعلقات ملی و سنتی کاربران را تحت تاثیر قرار دهد.


در کل در محیط اینترنت به دلیل اینکه افراد می توانند شخصیت حقیقی نداشته باشند به راحتی با افراد ارتباط برقرار می کنند. به راحتی سؤالاتی می پرسند و در زمینه هایی با هم حرف می زنند که حضوری شاید نتوانند! 


 اینترنت فردی شدن شیوه های زندگی جوانان را دامن زده و مرزهای تازه ای را در شکل گیری ارزش ها و هویت یابی به ویژه ارزش های مربوط به آشنایی و دوستی های رمانتیک پیش روی جوانان ما قرار داده است.


جذابیت استفاده از اینترنت

جذابیت استفاده از اینترنت و کامپیوتر ، نه به خاطر نو بودن آن که به دلیل غرق شدن در دریایی از ارتباطات و اطلاعات است.

دنیایی رویایی که تنها با فشردن چند دکمه به آرامی به آن قدم می گذاریم.
در این بین کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از هر رده سنی دیگری شیفته جست و جو و برقراری ارتباط با دنیای جدید هستند و تردیدی نیست که ذهن پویای آنها، مستعد گرایش به سوی ناشناخته هاست ، ناشناخته هایی که گاه شناخت آنهابه بهای نابودی و تباهی آنها است.


اینترنت از همان روزهای نخست تولد به جاذبه ای ویژه برای کودکان، جوانان و نوجوانان و حتی بزرگسالان تبدیل شد، جاذبه ای که به نسبت کاربری بالا، خطرات فراوانی را نیز در پی داشت.

منبع : سایت پلیس فضای تولید و محتوا

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه می بایست وارد شوید لطفا اینجا کلیک کنید!