۱۳۹۹/۰۷/۱۹

ممنوعیت رسانه ای در سفره

یک سری قواعد و قوانین رسانه ای در خانواده ایجاد کتید.اگر دوست دارید که فضای رسانه ای خانواده تان مرتب و منظم باشد.اگر دوست دارید استفاده از رسانه در خانواده شما موثر باشد و اتفاق خوبی را برایتان رقم بزند.
بیایید قواعد و قوانین رسانه ای برقرار کنیدبه عنوان مثال در هنگام غذاخوردن و زمانی که سفره غذا پهن است هیچ کسی نبایداز تلفن همراه و ابزار های رسانه ای استفاده کند.حتی اگر گوشی پدر خانواده زنگ خورد و فرزند گفت پدر برم گوشیت رو بیارم
شما بگین نه عزیزم فعلا سر سفره ایم.با این برخورد تربیت رسانه ای شکل می گیرد.فرزند متوجه می شود وقت سفره جای استفاده از این ابزار نیست.اگر خود والدین رعایت نکنند نمی توان انتظاری از فرزندان داشت
این یک امر طبیعی است وقتی که والدین موضوعی به این مهمی را کم اهمیت می دانندبرای فرزندان آن ها نیز از اهمیت کمتری برخوردار باشد.برای تربیت رسانه ای فرزندان باید از خودمان شروع کنیم.اگر خود والدین رعایت نکنند نمی توان انتظاری از فرزندان داشت.این یک امر طبیعی است وقتی که والدین موضوعی به این مهمی را کم اهمیت می دانندبرای فرزندان آن ها نیز از اهمیت کمتری برخوردار باشد.برای تربیت رسانه ای فرزندان باید از خودمان شروع کنیم.

 

منبع : سایت سواد رسانه ای

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه می بایست وارد شوید لطفا اینجا کلیک کنید!