دوره سواد رسانه ای معلمان منطقه الموت

این دوره به همت و سفارش قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان قزوین و به مدت یکروز برگزار خواهد شد.

مخاطبان این دوره معلمان دوره های ابتدایی و متوسطه اول از روستاهای منطقه الموت می باشند که به صورت ضمن خدمت در دوره فوق الذکر شرکت نموده اند.

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه می بایست وارد شوید لطفا اینجا کلیک کنید!