نخستین دوره آموزش تدریس تفکر و سواد رسانه ای

با حضور آقایان:

دکتر محمدمهدی امیر واقفی؛ عضو شورای تالیف کتاب تفکر و سواد رسانه ای

حسین غفاری؛ مدرس و پژوهشگر فرهنگ و رسانه

حسین حق پناه؛ عضو شورای تالیف کتاب تفکر و سواد رسانه ای

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه می بایست وارد شوید لطفا اینجا کلیک کنید!