۱۳۹۷/۱۱/۱۳

کارگاه های تکنیک های اقناع مخاطب و اعتیاد رسانه ای در آوج

با حضور جمعی از جامعه زنان شهرستان آوج، کارگاه های تکنیک های اقناع مخاطب و همچنین اعتیاد رسانه ای با ارائه مهندس محمدصادق جهان بخش در تاریخ 8 مهر 97 برگزار شد.

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه می بایست وارد شوید لطفا اینجا کلیک کنید!